Perfume

Parfum ของ Journal หอมติดทนนานถึง 8 ชั่วโมง
เนื่องจากเป็นเกรดน้ำหอมที่มีความเข้มข้นของ Essential Oil สูงที่สุด

Eau de Toilette ของ Journal กลิ่นมีความเบาบาง สบาย
ติดทนนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลัก เน้นความเป็นธรรมชาติจากวัตถุดิบ
รวมถึงกระบวนการผลิต พร้อมลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และแอลกอฮอล์
จึงสามารถสเปรย์น้ำหอมลงบนผิวได้โดยตรง

Perfume

Parfum ของ Journal หอมติดทนนานถึง 8 ชั่วโมง
เนื่องจากเป็นเกรดน้ำหอมที่มีความเข้มข้นของ Essential Oil สูงที่สุด

Eau de Toilette ของ Journal กลิ่นมีความเบาบาง สบาย
ติดทนนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลัก เน้นความเป็นธรรมชาติจากวัตถุดิบ
รวมถึงกระบวนการผลิต พร้อมลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และแอลกอฮอล์
จึงสามารถสเปรย์น้ำหอมลงบนผิวได้โดยตรง

The Legacy Parfum

100 มล.

The Legacy Parfum

50 มล.

Promise Parfum

100 มล.

Promise Parfum

50 มล.

Mango Sticky Rice Parfum

50 มล.

Charm Parfum

50 มล.

Galanga Parfum

50 มล.

Garland Parfum

50 มล.

Kasalong Parfum

50 มล.

First Love Parfum

50 มล.

The Parfum Collection

8 X 2 มล.

Promise
Eau De Toilette

50 มล.

Mango Sticky Rice
Eau De Toilette

50 มล.

Charm
Eau De Toilette

50 มล.

Galanga
Eau De Toilette

50 มล.

Garland
Eau De Toilette

50 มล.

First Love
Eau De Toilette

50 มล.

Muddy Buffalo
Eau De Toilette

50 มล.

The Legacy + Charm Duo Collection

2 X 15 มล.

The Legacy + Promise Duo Collection

2 X 15 มล.

The Legacy + Mango Sticky Rice Duo Collection

2 X 15 มล.

Back to top

Back to top