Home > Products > Category > Body > First Love Hand Cream

First Love Hand Cream

First Love Hand Cream

THB 700
SIZE : 55 มล.

Hand Cream

ทาครีมให้ทั่วมือที่แห้งและสะอาดแล้วนวดเบาๆ จนกว่าครีมจะซึมเข้าสู่ผิว

ใช้ก่อนการสเปรย์น้ำหอมจะทำให้กลิ่นติดทนานขึ้น

More Recommeded

First Love Parfum

First Love
50 มล.

First Love Eau De Toilette

First Love
50 มล.

Back to top

Back to top