Home > Products > Category > Body > Mango Sticky Rice Hand Cream

Mango Sticky Rice Hand Cream

Mango Sticky Rice Hand Cream

THB 700
SIZE : 55 มล.

Hand Cream

ทาครีมให้ทั่วมือที่แห้งและสะอาดแล้วนวดเบาๆ จนกว่าครีมจะซึมเข้าสู่ผิว

ใช้ก่อนการสเปรย์น้ำหอมจะทำให้กลิ่นติดทนานขึ้น

More Recommeded

Mango Sticky Rice Parfum

Mango Sticky Rice
50 มล.

Mango Sticky Rice Eau De Toilette

Mango Sticky Rice
50 มล.

Mango Sticky Rice Room Spray

Mango Sticky Rice
100 มล.

Mango Sticky Rice Body Oil

Mango Sticky Rice
180 มล.

The Legacy + Mango Sticky Rice Duo Collection

Mango Sticky Rice
2 X 15 มล.

Back to top

Back to top