Kasalong

A Journey to the North
การเดินทางของต้นลมหนาว

ดอกปีบ คือสัญลักษณ์แห่งความงามของต้นหนาวสำหรับชาวเหนือ
ด้วยดอกที่มีสีขาวสะอาดกับกลิ่นที่หอมบริสุทธิ์
ทั้งรูปลักษณ์และกลิ่นที่เข้ากันดีเลยทำให้ดอกปีบ
เป็นสัญลักษณ์ของความงามบริสุทธิ์ที่ใครๆ ต่างก็สัมผัสได้

Kasalong

A Journey to the North
การเดินทางของต้นลมหนาว

ดอกปีบ คือสัญลักษณ์แห่งความงามของต้นหนาวสำหรับชาวเหนือ
ด้วยดอกที่มีสีขาวสะอาดกับกลิ่นที่หอมบริสุทธิ์
ทั้งรูปลักษณ์และกลิ่นที่เข้ากันดีเลยทำให้ดอกปีบ
เป็นสัญลักษณ์ของความงามบริสุทธิ์ที่ใครๆ ต่างก็สัมผัสได้

Kasalong Parfum

50 มล.

Kasalong Fabric Mist

100 มล.

Back to top

Back to top