First Love

A Journey Back to First Love
การเดินทางของรักแรก

พลับพลึง-แพร กลิ่นที่มีความหอมแบบอ่อนๆ นุ่มละมุน
แต่เต็มไปด้วยความรู้สึก เหมือนรักแรกที่สดใสและหอมหวาน
ที่บ่มเพาะความรู้สึกผ่านกาลเวลา
เหลือทิ้งไว้เพียงความรู้สึกที่เย้ายวน-หวนกลับให้คิดถึงใครซักคน

First Love

A Journey Back to First Love
การเดินทางของรักแรก

พลับพลึง-แพร กลิ่นที่มีความหอมแบบอ่อนๆ นุ่มละมุน
แต่เต็มไปด้วยความรู้สึก เหมือนรักแรกที่สดใสและหอมหวาน
ที่บ่มเพาะความรู้สึกผ่านกาลเวลา
เหลือทิ้งไว้เพียงความรู้สึกที่เย้ายวน-หวนกลับให้คิดถึงใครซักคน

First Love Parfum

50 มล.

First Love
Eau De Toilette

50 มล.

First Love Hand Cream

55 มล.

Back to top

Back to top