Home > Store Locator

Store Locator

สาขาสยามสแควร์วัน

สยามสแควร์วัน ชั้น 3 ห้องเลขที่ SS3030
388 ถนนพระราม 1, แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330

โทร : 02-118-2973

อีเมล์ : info@journal-boutique.com

See directory See map

สาขาวันนิมมาน

โครงการวันนิมมาน ห้องเลขที่ D106,
เลขที่ 1 ถนนนิมมานเหมินท์, ตำบลสุเทพ, เมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร : 052-080-915

อีเมล์ : info@journal-boutique.com

See directory See map

สาขาเมญ่า

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ C201
55 หมู่ 5 ถนนห้วยแก้ว, ตำบลช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร : 052-081-174

อีเมล์ : info@journal-boutique.com

See directory See map

Back to top

Back to top